Σπιρουλίνα, μία από τις πλουσιότερες τροφές της φύσης

Η σπιρουλίνα είναι ένα βρώσιμο κυανο- πράσινο μικρφύκος. Το πράσινό της χρώμα το οφείλει στην χλωροφύλλη που περιέχει ενώ το κυανό στην πρωτεΐνη φυκοκυανίνη.

Advertisement